Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy dotyczące gospodaworania odpadami komunalnymi, proponujemy Państwu pojemniki o pojemności 120 l, 240 l i 1100 l przeznaczone do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnych.
W naszej ofercie znajdują się również odpowiednio oznakowane worki do gromadzenia odpadów.

Usługi wykonywane są specjalistycznymi pojazdami marki:
IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN oraz VOLVO.