Spółka SIMEKO jest kontynuatorem działalności powstałej w lipcu 2003 roku Spółki SIMET-EKO, której nazwa została zmieniona w marcu 2006 roku. Swoją działalność rozpoczęła od świadczenia usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W sferze zainteresowań firmy są usługi w zakresie:

I. Oczyszczania miast i gmin (wywóz odpadów stałych i ciekłych, utrzymanie letnie i zimowe ulic,
   usuwanie odpadów przemysłowych, selektywna zbiórka surowców wtórnych);

II. Gospodarki surowcami wtórnymi: sortowania, przetwarzania i zbytu:

 • papieru i tektury;
 • tworzyw sztucznych.
 • szkła opakowaniowego, płaskiego i zespolonego;
 • III. Komplesowej obsługi toalet przenośnych SIMTOI (wynajem, serwis, przegląd).

  IV. Utylizacji odpadów szkodliwych i niebezpiecznych (zbiórka, konfekcjonowanie oraz neutralizacja).

  V. Obsługi systemowej w zakresie utylizacji i odzysku odpadów w całych branżach, w tym warsztaty
      samochodowe, place budowy, sieci supermarketów itp.

  VI. Doradztwa i wykonawstwa kompleksowych rozwiązań logistyczno-ekonomicznych dla gmin w zakresie
      gospodarki odpadami.

      Spółka świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie:

 • Gminy Janowice Wielkie;
 • Związku Gmin Karkonoskich: Piechowice, Szklarska Poręba.

        Zasięg działania firmy stale ulega rozszerzeniu. Potencjał firmy jest na tyle duży, że jest w stanie w bardzo krótkim czasie podjąć współpracę z następnymi kontrahentami, zapewniając usługę na najwyższym poziomie zarówno pod względem jakości stosowanego sprzętu, jak i rzetelności, solidności oraz terminowości w codziennym działaniu.

        Nadrzędna sprawa i motto działalności SIMEKO to dbałość o poprawę stanu środowiska naturalnego: CZYSTOŚĆ W TROSCE O PRZYSZŁOŚĆ.