AKTUALNOŚCI 2020

AKTUALNOŚCI 2019

AKTUALNOŚCI 2018

AKTUALNOŚCI 2017

AKTUALNOŚCI 2016

AKTUALNOŚCI 2015

AKTUALNOŚCI 2014

Harmonogramy odbioru odpadów w 2014 roku
Poniżej mogą Państwo pobrać Harmonogramy odbioru odpadów w 2014 roku z obsługiwanych przez nas Gmin:


22.11.2013 r.
Poniżej znajduje się aktualny cennik na dzierżawę pojemników naszej firmy.
W celu podpisania umowy zapraszamy Państwa do siedziby naszej firmy przy Al. Jana Pawła II 33 w Jeleniej Górze we wszystkie dni robocze od 700 do 1600.

Rodzaj pojemnika Miesięczna wysokość opłaty za dzierżawę
110 litrów ocynkowany 7,00 zł
120 litrów plastikowy 7,00 zł
240 litrów plastikowy 8,00 zł
1100 litrów plastikowy 37,00 zł14.11.2013 r.
Informujemy, że w dniach 18.11 - 25.11.2013 r. odbędzie się druga jesienna zbiórka liści na terenie Miasta Jelenia Góra.
Odpady odbierane będą z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Liście najlepiej umieścić w workach przeznaczonych na odpady biodegradowalne (w kolorze brązowym).
Koszty wyposażenia nieruchomości w worki obciążają właściciela nieruchomości.
Wszelkie zgłoszenia przyjmowane są pod numerami:
 • Dyspozytor MPGK: 75-64-20-118;
 • Dyspozytor SIMEKO: 75-61-57-656;
 • Urząd Miasta Jelenia Góra: 75-75-49-896.


07.11.2013 r.25.10.2013 r.
Informujemy, że związku ze zbliżającą się zimą i utrudnionymi warunkami atmosferycznymi, nastąpiła zmiana "Harmonogramu odbioru odpadów" od 1 listopada 2013 roku z terenu Dziwiszowa.
Nowy harmonogram dla Dziwiszowa mogą Państwo pobrać tutaj lub dla całej Gminy Jeżów Sudecki - tutaj.


18.10.2013 r.
Informujemy, że w dniach 21.10 - 28.10.2013 r. odbędzie się jesienna zbiórka liści na terenie Miasta Jelenia Góra.
Odpady odbierane będą z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Liście najlepiej umieścić w workach przeznaczonych na odpady biodegradowalne (w kolorze brązowym).
Koszty wyposażenia nieruchomości w worki obciążają właściciela nieruchomości.
Wszelkie zgłoszenia przyjmowane są pod numerami:
 • Dyspozytor MPGK: 75-64-20-118;
 • Dyspozytor SIMEKO: 75-61-57-656;
 • Urząd Miasta Jelenia Góra: 75-75-49-896.


27.09.2013 r.
Informujemy, że w związku ze zmianami rachunkowymi, faktury za dzierżawę sprzętu,
np. pojemników, będą wystawiane z góry dla rozliczenia miesięcznego i kwartalnego.
Ponadto informujemy, że mogą Państwo dokonywanać wpłat za okres dłuższy niż jeden miesiąc/kwartał.
Dokonywane wpłaty powinny dotyczyć bieżącego roku.


18.07.2013 r.
Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2013 roku upłynął prawny termin użytkowania pojemników stanowiących własność SIMEKO.
W przypadku nie podpisania stosownej umowy na dzierżawę pojemników lub ich wykup do 31 lipca 2013 roku, pojemniki SIMEKO będą zabierane (nie dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Jeleniej Górze i Jeżowie Sudeckim).
W celu podpisania umowy lub wykupu pojemników zapraszamy Państwa do siedziby naszej firmy przy Al. Jana Pawła II 33 w Jeleniej Górze we wszystkie dni robocze od 700 do 1600.

Rodzaj pojemnika Miesięczna wysokość opłaty za dzierżawę
110 litrów ocynkowany 7,00 zł
120 litrów plastikowy 7,00 zł
240 litrów plastikowy 8,00 zł
1100 litrów plastikowy 30,00 zł
1100 litrów ocynkowany 30,00 złHarmonogramy odbioru odpadów w 2013 roku
Poniżej mogą Państwo pobrać aktualne Harmonogramy odbioru odpadów z obsługiwanych przez nas Gmin:


04.04.2013 r.
Informujemy, że Spółka SIMEKO nie będzie obciążała swoich klientów z tytułu obecnie zawartych umów cywilnoprawnych na odbiór stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, gdy nie będzie wykonywać usług od 1 lipca 2013 roku.


21.03.2013 r.
Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami przypominamy, że umowy na odbiór odpadów komunalnych nasi klienci powinni nam wypowiedzieć do dnia 30 czerwca 2013 roku.
Klikając poniższy link mogą Państwo pobrać gotowy formularz wypowiedzenia umowy.
Wypowiedzenie umowy.

W związku z powyższym informujemy, że eksploatowane przez Państwa pojemniki, stanowią naszą własność i podlegają zwrotowi w stanie nie gorszym niż wynikającym z prawidłowej eksploatacji.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykupieniem ekploatowanych pojemników, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta naszej firmy w terminie do 31 maja 2013 roku osobiście lub telefonicznie.
Poniższa tabela zawiera stawki brutto za wykup pojemników w zależności od okresów ich eksploatowania.

Okres eksploatacji w miesiącach
Rodzaj pojemnika do 6 7-12 13-18 19-24 25-30 powyżej 31
110 litrów ocynkowany 96,00 zł 90,00 zł 84,00 zł 78,00 zł 72,00 zł 66,00 zł
120 litrów plastikowy 116,00 zł 108,00 zł 102,00 zł 94,00 zł 86,00 zł 78,00 zł
240 litrów plastikowy 150,00 zł 140,00 zł 132,00 zł 122,00 zł 112,00 zł 102,00 zł
340 litrów plastikowy 190,00 zł 178,00 zł 168,00 zł 154,00 zł 142,00 zł 128,00 zł
1100 litrów plastikowy 816,00 zł 764,00 zł 720,00 zł 662,00 zł 610,00 zł 555,00 zł
1100 litrów ocynkowany 1 420,00 zł 1 328,00 zł 1 254,00 zł 1 152,00 zł 1 064,00 zł 960,00 zł


18.03.2013 r.
W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami poniżej znajdują się
"Pytania i odpowiedzi" opublikowane przez Ministerstwo Środowiska na swojej stronie internetowej: naszesmieci.mos.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 1. Dlaczego zmieniono ustawę?
 2. Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jeżeli nieruchomość należy do gminy?
 3. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
 4. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego?
 5. Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?
 6. Gmina zdecydowała, że opłatę za odbiór odpadów będzie naliczać za osobę. Jak obliczyć stawkę w taki sposób, aby była najbardziej wiarygodna i miarodajna?
 7. Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?
 8. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?
 9. Do którego pojemnika powinnam wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?
 10. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?
 11. Kto od połowy tego roku będzie odbierał moje śmieci?
 12. Co powinienem zrobić przed 1 lipca?
 13. O czym gmina powinna mnie poinformować?
 14. Skąd mam wiedzieć, jakie zasady wywozu śmieci obowiązują w mojej gminie?
 15. Co powinienem zrobić jeśli mam podpisaną umowę na odbiór śmieci z firmą wywozową?
 16. Jakie są sposoby naliczania opłaty za wywóz śmieci?
 17. Co to jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?


1. Dlaczego zmieniono ustawę?

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać.
Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

2. Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jeżeli nieruchomość należy do gminy?
To proste - gmina. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Jeżeli więc nieruchomość należy do gminy, to ona – jako właściciel – składa deklarację.

3. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
W przypadku nie złożenia deklaracji prezydent, burmistrz lub wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

4. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę?
Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.

5. Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?
Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina nie może zatem, zgodnie z przepisami, przejąć tego zadania jako elementu organizacji odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i pokrywać jego kosztów z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina może ułatwić właścicielom nieruchomości realizację tego obowiązku, proponując jako dodatkową usługę, za dodatkową opłatą, wyposażenie w pojemniki. Gmina może realizować tę usługę za pośrednictwem przedsiębiorcy wyłonionego w przetargu, ale jemu również za takie dodatkowe świadczenie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

6. Gmina zdecydowała, że opłatę za odbiór odpadów będzie naliczać za osobę. Jak obliczyć stawkę w taki sposób, aby była najbardziej wiarygodna i miarodajna?
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

 • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
 • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych (dane statystyczne z GUS lub z krajowego planu gospodarki odpadami),
 • koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie.

Ponadto, rada gminy ustala niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny, to znaczy, jeżeli zbiera od mieszkańców odpady już posegregowane. Osoby segregujące za wywóz śmieci zapłacą mniej!

7. Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?
To nie hasło. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą.
Gmina powinna ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacja śmieci).
Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.

8. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?
Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

9. Do którego pojemnika powinnam wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?
Do żółtego pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe. Ze względu na swoją zawartość nie może być wrzucone do pojemnika na papier, bo zamoczyłoby zebraną w tym pojemniku makulaturę.

10. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?
Każda gmina wskaże mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Nowe przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci, czy innych problemowych odpadów. Będzie możliwość legalnego pozbycia się odpadów, z którymi teraz nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.). Gmina powinna udostępnić na stronie internetowej m.in. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

11. Kto od połowy tego roku będzie odbierał moje śmieci?
Firma, z którą gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu. Powierzenie tego zadania własnej jednostce organizacyjnej, np. gminnej spółce, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zostanie przekształcona w spółkę prawa handlowego, stanie do przetargu i w drodze przetargu wygra z innymi podmiotami. Jest tak dlatego, żeby firmy konkurujące o zlecenie, oferowały możliwie najlepsze ceny za swoje usługi.

12. Co powinienem zrobić przed 1 lipca?
Przekaż do urzędu gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dostarczy Ci ją gmina, wraz ze wszelkimi niezbędnymi informacjami. Zdecydujesz w niej, czy będziesz segregował śmieci, czy nie. Od tego będzie zależała wysokość Twojej opłaty. W przypadku mieszkańców bloków i osiedli to spółdzielnia, wspólnota lub administrator może złożyć deklarację w ich imieniu. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym musisz to zrobić osobiście. Pamiętaj także o konieczności rozwiązania umowy z firmą, która dotychczas odbierała śmieci z Twojej nieruchomości.
Pamiętaj – opłaca się sortować odpady. Zapłacisz mniej za ich wywóz.
Właściciel nieruchomości posiadający aktualnie podpisaną umowę z firmą odbierającą śmieci powinien dowiedzieć się w swoim urzędzie gminy, od kiedy zacznie działać nowy system i z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieć umowę na wywóz odpadów. W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy przed rozpoczęciem działania nowego systemu odbioru śmieci, właściciel nieruchomości jest obowiązany poinformować o tym gminę.
Od 1 lipca 2013 r. każdy mieszkaniec gminy będzie zobowiązany płacić gminie za wywóz śmieci.

13. O czym gmina powinna mnie poinformować?
Na stronach internetowych lub w sposób zwyczajowo przyjęty gmina ma obowiązek przekazać mieszkańcom informacje o:

 • firmie, która będzie odbierała odpady (siedziba i adres firmy albo imię, nazwisko i adres wykonawcy usługi),
 • sposobach zagospodarowania śmieci przez firmę odbierającą odpady
 • ilości śmieci, które trafiły do recyklingu i odzysku, a także o tym, ile odpadów trafiło na wysypisko
 • punktach zbiórki nietypowych śmieci, jak stare meble, przeterminowane leki, zużyty sprzęt RTV i AGD czy wyczerpane baterie. Informacja powinna zawierać:
  • nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego nietypowe odpady,
  • adresy punktów zbiórki.

14. Skąd mam wiedzieć, jakie zasady wywozu śmieci obowiązują w mojej gminie?
Zasady dotyczące wywozu odbioru śmieci znajdują się w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przyjętym przez radę gminy. Powinny być w nim informacje o:

 • prowadzeniu punktów zbiórki następujących odpadów: przeterminowanych leków i chemikaliów, wyczerpanych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
 • rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie,
 • częstotliwości i sposobie pozbywania się odpadów i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Ponadto, gmina ma obowiązek informować i edukować mieszkańców na temat właściwego postępowania ze śmieciami, a zwłaszcza o ich segregacji.

15. Co powinienem zrobić jeśli mam podpisaną umowę na odbiór śmieci z firmą wywozową?
Obecne umowy nie przestaną obowiązywać automatycznie. Dlatego właściciele nieruchomości, którzy mają podpisane umowy na odbiór śmieci powinni je rozwiązać. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, że od połowy roku będą musieli zapłacić podwójnie - gminie i firmie, z którą mają podpisaną umowę. Należy w swoim urzędzie gminy dowiedzieć się, kiedy dokładnie zacznie funkcjonować nowy system odbioru śmieci i sprawdzić w swojej umowie z firmą warunki jej wypowiedzenia. Biorąc pod uwagę te dwa terminy w odpowiednim czasie rozwiązać dotychczasową umowę z firmą.

16. Jakie są sposoby naliczania opłaty za wywóz śmieci?
Gminy mogą wybrać jeden z czterech sposobów naliczania opłat za wywóz śmieci:

 • od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość,
 • od powierzchni nieruchomości,
 • od ilości zużytej wody
 • od gospodarstwa domowego (stawka ryczałtowa).

Gmina może zdecydować o zróżnicowaniu metod naliczania opłat na swoim terenie.
Szczegółowe informacje o sposobie naliczania opłat oraz wysokości stawek można uzyskać w urzędzie gminy.

17. Co to jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Jest to dokument, w którym trzeba zadeklarować, czy będzie się segregowało śmieci czy nie. Trzeba w nim również podać informacje, które pozwolą gminie ustalić wysokość opłaty w przypadku każdego gospodarstwa domowego (np. jeśli gmina wybierze sposób naliczania opłaty od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, w deklaracji należy podać tę informację).
Niezłożenie deklaracji jest karane tak samo, jak niedostarczenie zeznania podatkowego. W przypadku niezłożenia deklaracji albo podania nieprawdziwych informacji, wójt, burmistrz lub prezydent określi w takim przypadku wysokość opłaty za wywóz śmieci, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Źródło: http://naszesmieci.mos.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi.


15.03.2013 r.
Blankiet książeczki opłat mogą Państwo pobrać tutaj.


AKTUALNOŚCI 2012

AKTUALNOŚCI 2011

AKTUALNOŚCI 2010

AKTUALNOŚCI 2009