HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW


SIMEKO Sp. z o. o.
świadczy usługi w następującym zakresie:

  • Zbiórki i wywózu nieczystości stałych
  • Kompleksowa obsługa toalet przenośnych SIMTOI
  • Wywóz nieczystości ciekłych
  • Segregacji odpadów
  • Recyklingu odpadów
  • Odzysku surowców wtórnych
  • Utylizacji odpadów
  • Sprzedaży oraz udostępniania pojemników


  • Posiadamy specjalistyczny sprzęt do wykonywania powyższych usług.
Skontaktuj się z nami:

SIMEKO Sp. z o. o.
ul. Karola Miarki 42
58-500 Jelenia Góra

tel: +48 75 64 28 065
fax: +48 75 64 28 066
e-mail: biuro@simeko.com.pl

Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami